De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder handelt naar de geldende statuten en reglementen. De bestuurder heeft voor beleidsbeslissingen op belangrijke terreinen de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
De Raad van Toezicht vervult tevens het werkgeverschap van de bestuurder en staat deze met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

Prof. dr. W. (Wim) Janse
Voorzitter | Lid Remuneratiecommissie
S.M. (Suzanne) Staal
Vice-voorzitter | Secretaris RvT | Voorzitter Remuneratiecommissie
E. (Els) Meeuwisse
Lid
K. (Kees) van Wijk
Lid | Lid Audit Commissie
Drs. D. (Danny) Visser
Lid

Download pdf Hoofd- en nevenfuncties RvT januari 2020