Hoofd- en nevenfuncties bestuurder per 01.11.22Het Bestuur is, met inachtneming van de statuten, verantwoordelijk voor het onderwijskundige, personele, financiële en materiële beleid van de beide scholen.
Het bestuur wordt uitgeoefend door de heer K. Versteeg als bestuurder van de stichting. De bestuurder is tevens rector van het Griftland College. De bestuurder oefent het bevoegd gezag uit over de beide scholen, het Griftland College in Soest en de Waldheim-mavo in Baarn.
De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

K. Versteeg
bestuurder

Bekijk hier een PDF met de hoofd- en nevenfuncties van de bestuurder: Hoofd- en nevenfuncties bestuurder per 01.11.22