De stichting CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs) Baarn/Soest beheert het Griftland College in Soest en de Waldheim-mavo in Baarn.
Beide scholen zijn onafhankelijk en dragen zorg voor een eigen invulling van het onderwijs.
De scholen hebben de ambitie om christelijk onderwijs te verzorgen. Dit betekent in de praktijk dat de school de leerlingen op weg naar de volwassenheid wil begeleiden vanuit het evangelie.
Er zal hierbij voldoende ruimte zijn voor persoonlijke ontplooiing, maar tegelijkertijd wil de school benadrukken dat ieder mens deel uitmaakt van Gods wereld en daarom een taak heeft in deze wereld.
Hierbij past dat de leerlingen begrip ontwikkelen voor andere opvattingen in de maatschappij.
De school wil de leerlingen voorbereiden op hun toekomstige plaats in de maatschappij, waarin zij meebouwen aan een wereld van vrede, gerechtigheid en verdraagzaamheid.