De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder handelt naar de geldende statuten en reglementen. De bestuurder heeft voor beleidsbeslissingen op belangrijke terreinen de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. De Raad van Toezicht vervult tevens het werkgeverschap van de bestuurder en staat deze met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 leden:

  • de heer mr. drs. D. Visser (Doorn)
  • mevrouw E. Meeuwisse (Soest)
  • de heer K. van Wijk (Soest)
  • mevrouw A. Hogenbirk-de Jong MSc (Huizen)
  • mevrouw D. W├╝llschleger Msc (Hierden)

Aan de hand van 5 vragen stellen de leden van de Raad van Toezicht zich voor en delen zij hun visie op onze stichting en scholen:

De Raad van Toezicht stelt zich voor: Kees van Wijk

De Raad van Toezicht stelt zich voor: Els Meeuwisse

De Raad van Toezicht stelt zich voor: Danny Visser

De Raad van Toezicht stelt zich voor: Amy Hogenbirk

De Raad van Toezicht stelt zich voor: Doortje W├╝llschleger

Dit zijn de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht:

Hoofd- en nevenfuncties RvT oktober 2023