De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder handelt naar de geldende statuten en reglementen. De bestuurder heeft voor beleidsbeslissingen op belangrijke terreinen de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. De Raad van Toezicht vervult tevens het werkgeverschap van de bestuurder en staat deze met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 leden:

• de heer prof. dr. W. Janse, voorzitter (Soest)
• de heer K. van Wijk (Soest)
• mevrouw E. Meeuwisse (Soest)
• de heer mr. drs. D. Visser (Doorn)
• mevrouw A. Hogenbirk-de Jong MSc (Huizen)

Aan de hand van 5 vragen stellen de leden van de Raad van Toezicht zich voor en delen zij hun visie op onze stichting en scholen:

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 1 Wim Janse

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 2 Kees van Wijk

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 3 Els Meeuwisse 2022

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 4 Danny Visser

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 5 Amy Hogenbirk

Dit zijn de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht:

Hoofd- en nevenfuncties RvT april 2023