De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder handelt naar de geldende statuten en reglementen. De bestuurder heeft voor beleidsbeslissingen op belangrijke terreinen de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
De Raad van Toezicht vervult tevens het werkgeverschap van de bestuurder en staat deze met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

Prof. dr. W. (Wim) Janse
Voorzitter | Lid Remuneratiecommissie
S.M. (Suzanne) Staal
Vice-voorzitter | Secretaris RvT | Voorzitter Remuneratiecommissie
E. (Els) Meeuwisse
Lid
K. (Kees) van Wijk
Lid | Lid Audit Commissie
Drs. D. (Danny) Visser
Lid

Aan de hand van 5 vragen stellen de 5 leden van de Raad van Toezicht zich voor en delen zij hun visie op onze stichting en scholen:

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 1 Wim Janse

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 2 Suzanne Staal

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 3 Kees van Wijk

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 4 Els Meeuwisse

De Raad van Toezicht stelt zich voor deel 5 Danny Visser

Dit zijn de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht:

Hoofd- en nevenfuncties RvT januari 2021